Botox er et stoff som produseres av bakterier i laboratorier. Stoffet blokkerer nerveimpulsene til musklene. Ved å injisere Botox i små muskler i ansiktet, kan man forhindre at det danner seg mimikkrynker. Det eneste som synes etter behandlingen er en lett rødhet som kan sminkes bort.

Hvilke rynker kan behandles? De vanligste rynkene som behandles er de mellom øyenbrynene (sinnarynker), de horisontale rynkene i pannen samt rynkene rundt øynene, “kråkeføttene”. De rynkene som blir bedre, er de som kommer fram ved muskelbruk, dvs mimikkrynker. De rynkene som er tilstede også når man er helt avslappet i ansiktet, behandles best med filler. I mange tilfeller kompletterer filler og Botox behandlingene hverandre.

Gjør det vondt? Stikkene ved behandlingene er små og ubetydelige. En del synes at det kjennes ut som myggstikk.

Ser man resultatet direkte? Det tar 3-4 dager før man begynner å se effekten av Botox og 1-2 uker før man har full effekt.

Kan behandlingen ha bivirkninger? Man kan bli litt øm i det behandlede området. Små blåmerker kan i sjeldne tilfeller forekomme etter stikkene. Noen kan få lett hodepine i 1-2 dager etter behandlingen. Det er rapportert at Botox injisert nær øynene i svært sjeldne tilfeller kan føre til en forbigående svekkelse i 1-2 uker av muskulaturen som styrer det øvre øyelokket. Det er ikke rapportert varige bivirkninger av Botox behandlingen.

Er det noe jeg som pasient skal tenke på etter behandlingen? Gravide og ammende skal ikke behandles.

Unngå å massere det behandlede området. Massasje kan spre Botox til nærliggende nerveender/muskler som derved kan inaktiveres for en tid.